Bu makalede hasta haklarının ihlali bakımından ayıplı hizmet nedeniyle sorumluluk ve ayıplı hizmet halinde hastanın seçimlik hakları aşağıdaki sistematikle irdelenecektir.