Tıp mesleğinin çalışma alanı, hakların en üstün ve en fazla korunmaya muhtaç olan yaşam hakkı ile ilgili olan insan bedenidir. Yani sağlık hakkı, yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.