Latest

Giriş

Tıp mesleğinin çalışma alanı, hakların en üstün ve en fazla korunmaya muhtaç olan yaşam hakkı ile ilgili olan insan bedenidir. Yani sağlık hakkı, yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.
Read More